Una nova ruralia
per a una nova artesania

Artisania és una aposta per projectar el territori rural
de l’Anoia des de l’artesania contemporània.

Un projecte que articula el territori i el connecta amb els creadors, i amb el món. Artisania encarna els valors de l’artesania contemporània per potenciar els pobles, l’entorn natural i el talent a l’Anoia rural. Per fer del territori un espai on viure, inspirar-se i crear.

Img 8765

Una comunitat creativa

Una marca arrelada al territori, i construïda a través de la cooperació, entre municipis i amb els creadors.

Artisania és una iniciativa d’Anoia en Transició, i el fruit de la cooperació entre quatre municipis —el Bruc, Copons, La Llacuna i Sant Martí de Tous— per construir una comunitat rural econòmica, social i mediambientalment sostenible, que genera coneixement, riquesa i oportunitats per a les persones, a través de l’artesania contemporània.

Img 9541

Brandem els ideals
de l’artesania i la vida rural

La cerca de la connexió autèntica. Amb els llocs, les persones i les coses. Ens mou la pulsió per fer. Per tocar. I sentir.

Tenir camp per córrer i espai per crear. Per explorar i descobrir. Amb la curiositat i la creativitat inspirant-nos, i guiant-nos. Dedicant-nos a allò que estimem.

Celebrem l’autenticitat i el saber fer. Les coses reals. Originals. Singulars. I de qualitat. Els creadors i la seva obra. La combinació única d’inspiració i transpiració.

Som una comunitat que prospera en sintonia amb l’entorn. Pensant en gran, actuant en petit. Apreciant la qualitat i la bellesa de les petites coses. Construint, i no només consumint. Fent alguna cosa que quedi.

L’artesania és un lloc.
I en l’artesania vivim.

Forma part d'una comunitat que prospera en sintonia amb l'entorn.